Showing 24855 results

Archival description
With digital objects
Print preview View:
Kappella Kristu Sacerdot
Kappella Kristu Sacerdot
Knisja Bazilika Kolleggjata Sant'Elena
Knisja Bazilika Kolleggjata Sant'Elena
Knisja Filjali Il-Vitorja
Knisja Filjali Il-Vitorja
Knisja Filjali Sant'Antnin
Knisja Filjali Sant'Antnin
Knisja Filjali Santu Rokku
Knisja Filjali Santu Rokku
Il-Knisja l-qadima ta' Santa Marija
Il-Knisja l-qadima ta' Santa Marija
Knisja Marija Ghajnuna tal-Insara
Knisja Marija Ghajnuna tal-Insara
Knisja Parrokkjali San Guzepp Haddiem
Knisja Parrokkjali San Guzepp Haddiem
Knisja San Pawl
Knisja San Pawl
Knisja Santwarju Il-Madonna tal-Herba
Knisja Santwarju Il-Madonna tal-Herba
Knisja San Alfonsu
Knisja San Alfonsu
Knisja San Frangisk
Knisja San Frangisk
Knisja Filjali Il-Lunzjata
Knisja Filjali Il-Lunzjata
Knisja Filjali Madonna ta' Loretu
Knisja Filjali Madonna ta' Loretu
Knisja Filjali Santa Katerina
Knisja Filjali Santa Katerina
Knisja Filjali Santa Marija ta' Bir Miftuh
Knisja Filjali Santa Marija ta' Bir Miftuh
Knisja Parrokkjali Santa Marija
Knisja Parrokkjali Santa Marija
Knisja Filjali Gesu Salvatur
Knisja Filjali Gesu Salvatur
Knisja Filjali Marija Annunzjata mgarrfa fl-ahhar gwerra dinjija
Knisja Filjali Marija Annunzjata mgarrfa fl-ahhar gwerra dinjija
Knisja Filjali San Pawl
Knisja Filjali San Pawl
Knisja Filjali Santu Rokku
Knisja Filjali Santu Rokku
Knisja Parrokkjali Santa Marija
Knisja Parrokkjali Santa Marija
Knisja Filjali San Giljanu
Knisja Filjali San Giljanu
Knisja Il-Purifikazzjoni tal-Madonna maghrufa bhala Ta' San Filippu
Knisja Il-Purifikazzjoni tal-Madonna maghrufa bhala Ta' San Filippu
Oratorju Il-Kandlora maghqud mal-Parrocca
Oratorju Il-Kandlora maghqud mal-Parrocca
Knisja Filjali San Pawl
Knisja Filjali San Pawl
Knisja Governattiva San Gwann maghrufa bhala Ta' Ghuxa
Knisja Governattiva San Gwann maghrufa bhala Ta' Ghuxa
Knisja Kolleggjata Il-Kuncizzjoni
Knisja Kolleggjata Il-Kuncizzjoni
Knisja Santa Tereza mmexxija mill-Patrijiet Terezjani
Knisja Santa Tereza mmexxija mill-Patrijiet Terezjani
Knisja u Konservatorju San Guzepp immexxija mis-Sorijiet ta' San Guzepp
Knisja u Konservatorju San Guzepp immexxija mis-Sorijiet ta' San Guzepp
Knisja u Monsateru Santa Margarita mmexxija mill-Patrijiet
Knisja u Monsateru Santa Margarita mmexxija mill-Patrijiet
Knisja Filjali Il-Lunzjata
Knisja Filjali Il-Lunzjata
Knisja Parrokkjali San Leonardu
Knisja Parrokkjali San Leonardu
Knisja Filjali Il-Kuncizzjoni
Knisja Filjali Il-Kuncizzjoni
knisja Filjali Il-Vitorja maghrufa bhala tal-Belligha
knisja Filjali Il-Vitorja maghrufa bhala tal-Belligha
Knisja Filjali San Mikiel
Knisja Filjali San Mikiel
Knisja Filjali Santa Marija maghrufa bhala Ta' Duna
Knisja Filjali Santa Marija maghrufa bhala Ta' Duna
Knisja Filjali Santa Marija maghrufa bhala Tal-Mirakli
Knisja Filjali Santa Marija maghrufa bhala Tal-Mirakli
Knisja Filjali Sant'Andrija
Knisja Filjali Sant'Andrija
Knisja Parrokkjali Gesu Salvatur
Knisja Parrokkjali Gesu Salvatur
Il-Knisja Parrokkjali l-qadima Gesu Salvatur
Il-Knisja Parrokkjali l-qadima Gesu Salvatur
Knisja San Pietru mmexxija mis-Sorijiet Dumnikani
Knisja San Pietru mmexxija mis-Sorijiet Dumnikani
Knisja Filjali Santa Marija maghrufa bhala Taz-Zellieqa
Knisja Filjali Santa Marija maghrufa bhala Taz-Zellieqa
Knisja Filjali San Gwann Battista
Knisja Filjali San Gwann Battista
Knisja Filjali San Gwann l-Evangelista li tinsab Bahar ic-Caghaq
Knisja Filjali San Gwann l-Evangelista li tinsab Bahar ic-Caghaq
Knisja Filjali San Nikola Isqof
Knisja Filjali San Nikola Isqof
Knisja Filjali Santa Marija
Knisja Filjali Santa Marija
Knisja Filjali Santa Marija Maddalena li tinsab fl-inhawi tal-Madliena
Knisja Filjali Santa Marija Maddalena li tinsab fl-inhawi tal-Madliena
Knisja Parrokkjali San Bartilimew
Knisja Parrokkjali San Bartilimew
Knisja San Alfons tal-Patrijiet Terezjani li tinsab fin-nahat tal-Madliena
Knisja San Alfons tal-Patrijiet Terezjani li tinsab fin-nahat tal-Madliena
Knisja Filjali San Filippu Neri
Knisja Filjali San Filippu Neri
Knisja Filjali Santa Lucija
Knisja Filjali Santa Lucija
Knisja Parrokkjali Santa Marija
Knisja Parrokkjali Santa Marija
Knisja Santu Kristu mmexxija mis-Sorijiet Frangiskani
Knisja Santu Kristu mmexxija mis-Sorijiet Frangiskani
Knisja Filjali Il-Madonna tal-Karmnu mgarrfa fl-ahhar gwerra
Knisja Filjali Il-Madonna tal-Karmnu mgarrfa fl-ahhar gwerra
Knisja Filjali Il-Vitorja li tinsab f'Hal Farrug (mgarrfa)
Knisja Filjali Il-Vitorja li tinsab f'Hal Farrug (mgarrfa)
Knisja Filjali San Gakbu
Knisja Filjali San Gakbu
Knisja FIljali Santa Marija maghrufa bhala Tal-Ftajjar
Knisja FIljali Santa Marija maghrufa bhala Tal-Ftajjar
Knisja Il-Qalb ta' Gesu li taghmel parti mill-Isptar tal-Imgieret
Knisja Il-Qalb ta' Gesu li taghmel parti mill-Isptar tal-Imgieret
Knisja Parrokkjali Sant'Andrija
Knisja Parrokkjali Sant'Andrija
Knisja Filjali Marija Annunzjata
Knisja Filjali Marija Annunzjata
Knisja Filjali Santa Marija
Knisja Filjali Santa Marija
Knisja Filjali Santu Rokku
Knisja Filjali Santu Rokku
Knisja Il-Bon Pastur
Knisja Il-Bon Pastur
Knisja Parrokkjali Marija Annunzjata
Knisja Parrokkjali Marija Annunzjata
Knisja Filjali Santa Marija Maddalena
Knisja Filjali Santa Marija Maddalena
Knisja guspatronat Santa Duminka
Knisja guspatronat Santa Duminka
Knisja Parrokkjali Santa Marija
Knisja Parrokkjali Santa Marija
Knisja governattiva Marija Immakulata maghrufa bhala Ta' Sarria
Knisja governattiva Marija Immakulata maghrufa bhala Ta' Sarria
Knisja Il-Madonna ta' Lourdes immexxija mill-Patrijiet Kapuccini
Knisja Il-Madonna ta' Lourdes immexxija mill-Patrijiet Kapuccini
Knisja Is-Salib Imqaddes immexxija mill-Patrijiet Kapuccini
Knisja Is-Salib Imqaddes immexxija mill-Patrijiet Kapuccini
Knisja Parrokkjali San Publiju
Knisja Parrokkjali San Publiju
Kappella Id-Duluri li tinsab fi Triq Farsons
Kappella Id-Duluri li tinsab fi Triq Farsons
Knisja Filjali Il-Madonna Port tas-Salvazzjoni mmexxija mis-Sorijiet ta' Nuzzo
Knisja Filjali Il-Madonna Port tas-Salvazzjoni mmexxija mis-Sorijiet ta' Nuzzo
Knisja Filjali Santa Marija maghrufa bhala Ta' Atocja
Knisja Filjali Santa Marija maghrufa bhala Ta' Atocja
Knisja Madonna tal-Midalja Mirakuluza mmexxijja mis-Socjeta tal-MUSEUM
Knisja Madonna tal-Midalja Mirakuluza mmexxijja mis-Socjeta tal-MUSEUM
Knisja Parrokkjali Il-Kuncizzjoni
Knisja Parrokkjali Il-Kuncizzjoni
Knisja Parrokkjali San Gejtanu
Knisja Parrokkjali San Gejtanu
Knisja San Frangisk immexxija mill-Patrijiet Frangiskani Minuri
Knisja San Frangisk immexxija mill-Patrijiet Frangiskani Minuri
Knisja Filjali San Pawl li tinsab fl-inhawi ta' Xrobb l-Ghagin
Knisja Filjali San Pawl li tinsab fl-inhawi ta' Xrobb l-Ghagin
Knisja Filjali San Pietru Martri Dumnikan
Knisja Filjali San Pietru Martri Dumnikan
Knisja guspatronat San Duminku li tinsab f'Hal Marnisi
Knisja guspatronat San Duminku li tinsab f'Hal Marnisi
Knisja Il-Madonna tas-Silg immexxija mill-Patrijiet Terezjani
Knisja Il-Madonna tas-Silg immexxija mill-Patrijiet Terezjani
Knisja Parrokkjali Il-Madonna ta' Pompei
Knisja Parrokkjali Il-Madonna ta' Pompei
Knisja Parrokkjali San Guzepp
Knisja Parrokkjali San Guzepp
Knisja San Nikola Isqof fil-Forti Rikazli
Knisja San Nikola Isqof fil-Forti Rikazli
Knisja Santa Liberata mmexxija mill-Patrijiet Kapuccini
Knisja Santa Liberata mmexxija mill-Patrijiet Kapuccini
Knisja Filjali Id-Duluri
Knisja Filjali Id-Duluri
Knisja Filjali Il-Kuncizzjoni li tinsab f'Benghajsa
Knisja Filjali Il-Kuncizzjoni li tinsab f'Benghajsa
Knisja Filjali Is-Sagra Familja
Knisja Filjali Is-Sagra Familja
Knisja Filjali San Gorg
Knisja Filjali San Gorg
Knisja Filjali San Guzepp
Knisja Filjali San Guzepp
Knisja Filjali Sant'Anglu mgarrfa fl-ahhar Gwerra Dinjija
Knisja Filjali Sant'Anglu mgarrfa fl-ahhar Gwerra Dinjija
Knisja guspatronat Madonna Ghajnuna tal-Insara
Knisja guspatronat Madonna Ghajnuna tal-Insara
Knisja Parrokkjali San Pietru
Knisja Parrokkjali San Pietru
Knisja profanata mgarrfa barra Hal Farrug
Knisja profanata mgarrfa barra Hal Farrug
Knisja Filjali Il-Madonna tal-Grazzja maghrufa bhala Ta' Cejlu
Knisja Filjali Il-Madonna tal-Grazzja maghrufa bhala Ta' Cejlu
Knisja Parrokkjali Is-Santissma Trinita
Knisja Parrokkjali Is-Santissma Trinita
Knisja Parrokkjali Marija Regina
Knisja Parrokkjali Marija Regina
Knisja Governattiva L-Assunzjoni maghrufa bhala Ta' Ceppuna
Knisja Governattiva L-Assunzjoni maghrufa bhala Ta' Ceppuna
Results 1 to 100 of 24855