Showing 467 results

Archival description
Tony Terribile Collections With digital objects
Print preview View:
Bazilika Kolleggjata ta' Sa Gorg ir-Rabat
Bazilika Kolleggjata ta' Sa Gorg ir-Rabat
Cimiterju militari fl-Ghadira l-Mellieha
Cimiterju militari fl-Ghadira l-Mellieha
Cimiterju militari li jinsab fil-limiti tar-Rabat
Cimiterju militari li jinsab fil-limiti tar-Rabat
Ic-Cimiterju Ta' Cumbo fil-Mosta
Ic-Cimiterju Ta' Cumbo fil-Mosta
Ic-cimiterju San Tumas fil-limiti ta' Hal Luqa
Ic-cimiterju San Tumas fil-limiti ta' Hal Luqa
Ic-cimiterju Sanctae Crucis - Hal Balzan
Ic-cimiterju Sanctae Crucis - Hal Balzan
Ic-cimiterju Ta' Braxia - Tal-Pieta
Ic-cimiterju Ta' Braxia - Tal-Pieta
Ic-cimiterju Ta' Brija fil-limiti tas-Siggiewi
Ic-cimiterju Ta' Brija fil-limiti tas-Siggiewi
Ic-cimiterju Tat-Torba limiti tal-Qrendi
Ic-cimiterju Tat-Torba limiti tal-Qrendi
Ic-cimiterju l-qadim ta' Santu Wistin fi Pjazza Tomba r-Rabat Ghawdex
Ic-cimiterju l-qadim ta' Santu Wistin fi Pjazza Tomba r-Rabat Ghawdex
Ic-cimiterju ta' Ghajnsielem Ghawdex
Ic-cimiterju ta' Ghajnsielem Ghawdex
Ic-cimiterju ta' H'Attard
Ic-cimiterju ta' H'Attard
Ic-cimiterju ta' H'Attard
Ic-cimiterju ta' H'Attard
Ic-cimiterju ta' Had-Dingli
Ic-cimiterju ta' Had-Dingli
Ic-cimiterju ta' Hal Kirkop
Ic-cimiterju ta' Hal Kirkop
Ic-cimiterju ta' Hal Lija
Ic-cimiterju ta' Hal Lija
Ic-cimiterju ta' Hal Luqa
Ic-cimiterju ta' Hal Luqa
Ic-cimiterju ta' Hal Luqa
Ic-cimiterju ta' Hal Luqa
Ic-cimiterju ta' Haz-Zebbug
Ic-cimiterju ta' Haz-Zebbug
Ic-cimiterju ta' San Duminku fir-Rabat
Ic-cimiterju ta' San Duminku fir-Rabat
Ic-cimiterju ta' San Leo fiz-Zurrieq
Ic-cimiterju ta' San Leo fiz-Zurrieq
Ic-cimiterju ta' San Pawl il-Bahar
Ic-cimiterju ta' San Pawl il-Bahar
Ic-cimiterju ta' Sant'Anna - H'Attard
Ic-cimiterju ta' Sant'Anna - H'Attard
Ic-cimiterju ta' Santa Marija - Rabat Ghawdex
Ic-cimiterju ta' Santa Marija - Rabat Ghawdex
Ic-cimiterju ta' Wied Ghammieq limiti tal-Kalkara
Ic-cimiterju ta' Wied Ghammieq limiti tal-Kalkara
Ic-cimiterju tal-Addolorata f'Hal Saflieni
Ic-cimiterju tal-Addolorata f'Hal Saflieni
Ic-cimiterju tal-Erwieh f'Hal Tarxien
Ic-cimiterju tal-Erwieh f'Hal Tarxien
Ic-cimiterju tal-Ghasri, Ghawdex
Ic-cimiterju tal-Ghasri, Ghawdex
Ic-cimiterju tal-Gudja
Ic-cimiterju tal-Gudja
Ic-cimiterju tal-Habs Civili ta' Kordin
Ic-cimiterju tal-Habs Civili ta' Kordin
Ic-cimiterju tal-Imgarr
Ic-cimiterju tal-Imgarr
Ic-cimiterju tal-Infetti 'l barra mir-Rabat
Ic-cimiterju tal-Infetti 'l barra mir-Rabat
Ic-cimiterju tal-Infetti, Haz-Zabbar
Ic-cimiterju tal-Infetti, Haz-Zabbar
Ic-cimiterju tal-Madonna ta' Fatima f'Hal Safi
Ic-cimiterju tal-Madonna ta' Fatima f'Hal Safi
Ic-cimiterju tal-Mellieha
Ic-cimiterju tal-Mellieha
Ic-cimiterju tal-Protestati f'Ghajnsielem, Ghawdex
Ic-cimiterju tal-Protestati f'Ghajnsielem, Ghawdex
Ic-cimiterju tal-Qrendi
Ic-cimiterju tal-Qrendi
Ic-cimiterju tal-Qrendi
Ic-cimiterju tal-Qrendi
Ic-cimiterju tal-habs ta' Kordin
Ic-cimiterju tal-habs ta' Kordin
Ic-cimiterju tan-Nadur, Ghawdex
Ic-cimiterju tan-Nadur, Ghawdex
Ic-cimiterju tan-Naxxar
Ic-cimiterju tan-Naxxar
Ic-cimiterju tan-Nazzarenu fil-limiti tal-Imqabba
Ic-cimiterju tan-Nazzarenu fil-limiti tal-Imqabba
Ic-cimiterju tar-Rabat
Ic-cimiterju tar-Rabat
Ic-cimiterju tas-Sannat, Ghawdex
Ic-cimiterju tas-Sannat, Ghawdex
Ic-cimiterju tas-Siggiewi
Ic-cimiterju tas-Siggiewi
Ic-cimiterju tat-Torok fil-Marsa
Ic-cimiterju tat-Torok fil-Marsa
Ic-cimiterju tax-Xewkija, Ghawdex
Ic-cimiterju tax-Xewkija, Ghawdex
Ic-cimiterju taz-Zebbug,, Ghawdex
Ic-cimiterju taz-Zebbug,, Ghawdex
Ic-cimiterju u l-kappella tar-Rabat
Ic-cimiterju u l-kappella tar-Rabat
Il-Knisja Parrokkjali l-qadima Gesu Salvatur
Il-Knisja Parrokkjali l-qadima Gesu Salvatur
Il-Knisja l-qadima ta' Santa Marija
Il-Knisja l-qadima ta' Santa Marija
Il-Knisja tal-Madonna taz-Zejt u l-kappella tal-qassisin fl-Gharb, Ghawdex
Il-Knisja tal-Madonna taz-Zejt u l-kappella tal-qassisin fl-Gharb, Ghawdex
Il-kappella fic-cimiterju 'l barra mir-Rabat
Il-kappella fic-cimiterju 'l barra mir-Rabat
Il-kappella fic-cimiterju militari li jinsab fl-Ghadira l-Mellieha
Il-kappella fic-cimiterju militari li jinsab fl-Ghadira l-Mellieha
Il-kappella fic-cimiterju ta' Burmarrad
Il-kappella fic-cimiterju ta' Burmarrad
Il-kappella fic-cimiterju ta' Ghajnsielem, Ghawdex
Il-kappella fic-cimiterju ta' Ghajnsielem, Ghawdex
Il-kappella fic-cimiterju ta' Had-Dingli
Il-kappella fic-cimiterju ta' Had-Dingli
Il-kappella fic-cimiterju ta' Hal Balzan
Il-kappella fic-cimiterju ta' Hal Balzan
Il-kappella fic-cimiterju ta' Hal Kirkop
Il-kappella fic-cimiterju ta' Hal Kirkop
Il-kappella fic-cimiterju ta' Hal Luqa
Il-kappella fic-cimiterju ta' Hal Luqa
Il-kappella fic-cimiterju ta' Hal Safi
Il-kappella fic-cimiterju ta' Hal Safi
Il-kappella fic-cimiterju ta' Santa Marija fir-Rabat, Ghawdex
Il-kappella fic-cimiterju ta' Santa Marija fir-Rabat, Ghawdex
Il-kappella fic-cimiterju tal-Addolorata
Il-kappella fic-cimiterju tal-Addolorata
Il-kappella fic-cimiterju tal-Erwieh f'Hal Tarxien
Il-kappella fic-cimiterju tal-Erwieh f'Hal Tarxien
Il-kappella fic-cimiterju tal-Imgarr
Il-kappella fic-cimiterju tal-Imgarr
Il-kappella fic-cimiterju tal-Imqabba
Il-kappella fic-cimiterju tal-Imqabba
Il-kappella fic-cimiterju tal-Mellieha
Il-kappella fic-cimiterju tal-Mellieha
Il-kappella fic-cimiterju tal-Mellieha
Il-kappella fic-cimiterju tal-Mellieha
Il-kappella fic-cimiterju tan-Nadur, Ghawdex
Il-kappella fic-cimiterju tan-Nadur, Ghawdex
Il-kappella fic-cimiterju tar-Rabat
Il-kappella fic-cimiterju tar-Rabat
Il-kappella fic-cimiterju tas-Sannat, Ghawdex
Il-kappella fic-cimiterju tas-Sannat, Ghawdex
Il-kappella fic-cimiterju tas-Siggiewi
Il-kappella fic-cimiterju tas-Siggiewi
Il-kappella fic-cimiterju tax-Xewkija
Il-kappella fic-cimiterju tax-Xewkija
Il-kappella fic-cimiterju taz-Zebbug, Ghawdex
Il-kappella fic-cimiterju taz-Zebbug, Ghawdex
Kappella Filjali Gesu Nazzarenu
Kappella Filjali Gesu Nazzarenu
Kappella Filjali Il-Harba lejn l-Egittu f'Kemmuna
Kappella Filjali Il-Harba lejn l-Egittu f'Kemmuna
Kappella Filjali Il-Madonna ta' Lourdes immexxijja mis-sorijiet
Kappella Filjali Il-Madonna ta' Lourdes immexxijja mis-sorijiet
Kappella Filjali Il-Madonna tal-Karmmnu
Kappella Filjali Il-Madonna tal-Karmmnu
Kappella Filjali Il-Madonna tal-Karmnu
Kappella Filjali Il-Madonna tal-Karmnu
Kappella Filjali Il-Patrocinju tal-Madonna
Kappella Filjali Il-Patrocinju tal-Madonna
Kappella Filjali Il-Qalb ta' Gesu
Kappella Filjali Il-Qalb ta' Gesu
Kappella Filjali Il-Vizitazzjoi tal-Madonna maghrufa bhala Taz-Zejt fl-Gharb
Kappella Filjali Il-Vizitazzjoi tal-Madonna maghrufa bhala Taz-Zejt fl-Gharb
Kappella Filjali In-Nawfragju ta' San Pawl
Kappella Filjali In-Nawfragju ta' San Pawl
Kappella Filjali Marija Immakulata
Kappella Filjali Marija Immakulata
Kappella Filjali San Dimitri fl'Gharb
Kappella Filjali San Dimitri fl'Gharb
Kappella Filjali Sant'Anna fid-Dwejra
Kappella Filjali Sant'Anna fid-Dwejra
Kappella Filjali Sant'Anton
Kappella Filjali Sant'Anton
Kappella Id-Duluri li tinsab fi Triq Farsons
Kappella Id-Duluri li tinsab fi Triq Farsons
Kappella Il-Madonna tal-Liberta li tinsab fil-Palazz ta' Selmun
Kappella Il-Madonna tal-Liberta li tinsab fil-Palazz ta' Selmun
Kappella Kristu Sacerdot
Kappella Kristu Sacerdot
Kappella Santa Cecilja (imgarrfa) fin-nahat tat-Torri tax-Xewkija
Kappella Santa Cecilja (imgarrfa) fin-nahat tat-Torri tax-Xewkija
Kappella tas-Socjeta tal-MUSEUM
Kappella tas-Socjeta tal-MUSEUM
Kisja Filjali Il-Madonna tal-Grazzji
Kisja Filjali Il-Madonna tal-Grazzji
Knejjes Filjali Il-Vitorja u Santa Lucija
Knejjes Filjali Il-Vitorja u Santa Lucija
Knisja Adoremus mmexxija mis-Sorijiet Frangiskai
Knisja Adoremus mmexxija mis-Sorijiet Frangiskai
Knisja Bazilika Kolleggjata Sant'Elena
Knisja Bazilika Kolleggjata Sant'Elena
Knisja FIljali Il-Madonna ta' Liesse
Knisja FIljali Il-Madonna ta' Liesse
Knisja FIljali Santa Marija maghrufa bhala Tal-Ftajjar
Knisja FIljali Santa Marija maghrufa bhala Tal-Ftajjar
Knisja Filjali Gesu Nazzarenu
Knisja Filjali Gesu Nazzarenu
Knisja Filjali Gesu Salvatur
Knisja Filjali Gesu Salvatur
Results 1 to 100 of 467